RODO

1. Administratorem Danych Osobowych jest Caritas Diecezji Gliwickiej z siedzibą przy ul. Ziemowita 2 w Gliwicach oraz NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej z siedziba przy pl. Kroczka 6 w Zabrzu. 
2. Zgłaszając się do akcji liczy się człowiek poprzez e-mail wolontariat@caritas-gliwice.pl otrzymasz pełną treść regulaminu oraz obowiązek informacyjny 
3. Do Twoich danych mają dostęp firmy zewnętrzne obsługujące Caritas Diecezji Gliwickiej/NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej takie jak Inspektor Danych Osobowych, Obsługa teleinformatyczna
4. Osoby niepełnoletnie biorące udział w akcji muszą mieć zgodę rodzica / prawnego opiekuna. Treść zostanie przesłana w odpowiedzi na zgłoszenie. 
5. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy pod adresem inspektor@caritas-gliwice.pl 

Regulamin

Akcja liczy się człowiek prowadzona jest pod numerem zbiorki: 2020/2136/OR 
Zbiórkę można zweryfikować pod adresem zbiorki.gov.pl
Caritas Diecezji Gliwickiej jest zarejestrowaną Organizacją Pożytku Publicznego. 

1

Zgłoś się

Niezależnie czy zgłaszasz się jako uczeń czy jako przedsiębiorca - prześlij zgłoszenie na adres wolontariat@caritas-gliwice.pl (przedsiębiorcy mogą przesłać zgłoszenie także za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej) W odpowiedzi dostaniesz pełne informacje dotyczące samej akcji oraz obowiązek informacyjny

2

Rozmawiaj i prześlij

Porozmawiaj ze znajomymi, współpracownikami, rodziną o potrzebach ludzi starszych i niepełnosprawnych. Jak zacząć? Oglądnij filmy na stronie. Podeślij link do strony (tylko do osób, które wyrażają na to zgodę. Nigdy nie przesyłaj SPAMu). 
3

Zaświadczenie lub publikacja

Za działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych uczniom wystawiamy zaświadczenia o udziale w akcji charytatywnej. Z firmami rozmawiamy indywidualnie. 

Wszystko co robisz jest zupełnie dobrowolne. Zgłoszenie się do akcji przez ucznia, który nie ukończył 18 roku życia musi się odbywać za wiedzą i akceptacją rodzica lub prawnego opiekuna.

Akcję "Liczy się człowiek" prowadzi NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej, który jest placówką Caritas Diecezji Gliwickiej. Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Created with Mobirise - Find out